Política de Privacitat

Política de Privacitat

Política de privacitat de fiorentini-iberia.com/

Aquesta Aplicació recull algunes Dades Personals dels seus Usuaris

El present document pot imprimir-se com a referència utilitzant el comando d’impressió en les opcions de configuració de qualsevol navegador.

Titular i Responsable del tractament de les Dades

Pietro Fiorentini Ibèria, S.L.

Carrer Fra Juníper Serra, 91-93 – 08030 Barcelona

Correu electrònic de contacte del Titular: [email protected]

Classes de Dades recollides

Entre les classes de Dades Personals que recull aquesta Aplicació, ja sigui directament o a través de tercers, es troben: Dades d’ús; Rastrejadors; Dades comunicades durant l’ús del servei; adreça de correu electrònic; nom; cognom(s); identificadors únics de dispositiu per a publicitat (ANEU de publicitat de Google o *IDFA, per exemple); número de telèfon; contingut de l’usuari.

La informació completa referent a cada categoria de Dades Personals que es recullen es proporciona en les seccions de la present política de privacitat dedicades a tal fi o mitjançant textos explicatius específics que es mostren abans de la recollida d’aquestes Dades.

Les Dades Personals podran ser proporcionats lliurement per l’Usuari o, en cas de les Dades d’Ús, seran recollits automàticament quan s’utilitzi aquesta Aplicació.

Tret que s’indiqui el contrari, totes les Dades sol·licitades per aquesta Aplicació són obligatoris i la negativa a proporcionar-los podrà impossibilitar que aquesta Aplicació pugui procedir a la prestació dels seus serveis. En els casos en els quals aquesta Aplicació indiqui específicament que unes certes Dades no són obligatoris, els Usuaris seran lliures de no comunicar tals Dades sense que això tingui cap conseqüència sobre la disponibilitat o el funcionament del Servei.

Els Usuaris que tinguin dubtes sobre quines Dades són obligatoris poden contactar amb el Titular.

L’ús de Cookies – o d’altres eines de seguiment – per part d’aquesta Aplicació o pels titulars de serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació té com a finalitat la prestació del Servei sol·licitat per l’Usuari, a més de qualssevol altres finalitats que es descriguin en el present document i en la Política de Cookies.

L’Usuari assumeix la responsabilitat respecte de les Dades Personals de tercers que s’obtinguin, publiquin o comparteixin a través d’aquesta Aplicació.

Modalitat i lloc del tractament de les Dades recollides
Modalitats de Tractament
El Titular tractarà les Dades dels Usuaris de manera adequada i adoptarà les mesures de seguretat apropiades per a impedir l’accés, la revelació, alteració o destrucció no autoritzats de les Dades.
El tractament de Dades es realitzarà mitjançant ordinadors i/o eines informàtiques, seguint procediments i modalitats organitzatives estrictament relacionades amb les finalitats assenyalades. A més del Titular, en alguns casos podran accedir a les Dades unes certes categories de persones autoritzades, relacionades amb el funcionament d’aquesta Aplicació (administració, vendes, màrqueting, departament jurídic i d’administració de sistemes) o contractistes externs que prestin serveis al Titular (com ara proveïdors externs de serveis tècnics, empreses de missatgeria, empreses de hosting, empreses d’informàtica, agències de comunicació) que seran nomenats pel Titular com a Encarregats del Tractament, si fos necessari. Es podrà sol·licitar al Titular en qualsevol moment una llista actualitzada d’aquestes persones.

Lloc
Les Dades es tracten en les oficines del Titular, així com en qualsevol altre lloc en el qual estiguin situades les parts implicades en aquest procés de tractament.
Depenent de la localització dels Usuaris, les transferències de Dades poden implicar la transferència de les Dades dels Usuaris a un altre país diferent del seu propi. Per a més informació sobre el lloc de tractament d’aquestes Dades transferides, els Usuaris podran consultar la secció que conté els detalls sobre el tractament de les Dades Personals.

Període de conservació
Tret que s’indiqui el contrari en el present document, les Dades Personals seran tractats i conservats durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollits i podran conservar-se durant més temps degut a una obligació legal pertinent o sobre la base del consentiment dels Usuaris.

Finalitat del Tractament de les Dades recollides
Les Dades relatives a l’Usuari són recollits per a permetre al Titular prestar el seu Servei, complir les seves obligacions legals, respondre a sol·licituds d’execució, protegir els seus drets i interessos (o els dels seus Usuaris o tercers), detectar qualsevol activitat maliciosa o fraudulenta, així com per a les següents finalitats: Visualitzar continguts de plataformes externes, Optimització i distribució del trànsit, Estadístiques, Gestió d’Etiquetes, Gestió de contactes i enviament de missatges, Contactar amb l’Usuari, Registre i autenticació prestats directament per aquesta Aplicació, Crear i operar aquesta Aplicació, Interacció amb plataformes de recollida de dades i altres tercers i Gestió de les sol·licituds d’assistència i contacte.

Els Usuaris poden trobar informació específica les Dades personals utilitzades per a cada finalitat en la secció “Informació detallada del Tractament de les Dades Personals”.

Informació detallada del Tractament de les Dades Personals

Les Dades Personals es recullen per a les següents finalitats i utilitzant els següents serveis:

Contactar amb l’Usuari

Llesta de correu o newsletter (aquesta Aplicació)

En registrar-se en la llista de correu o el newsletter, l’adreça de correu electrònic de l’Usuari serà inclosa automàticament en una llista de contactes als quals se’ls podran remetre missatges de correu electrònic amb informació comercial o promocional relativa a aquesta Aplicació. La seva adreça de correu electrònic també podrà ser inclosa en aquesta llista arran de registrar-se en aquesta Aplicació o després de realitzar una compra.

Dades Personals tractats: cognom(s); adreça de correu electrònic; nom.

Formulari de contacte (aquesta Aplicació)

En emplenar el formulari de contacte amb les seves Dades, l’Usuari autoritza aquesta Aplicació a utilitzar aquestes dades per a respondre a sol·licituds d’informació, de pressupostos o de qualsevol altre tipus que estigui indicat en l’encapçalament del formulari.

Dades Personals tractats: cognom(s); adreça de correu electrònic; nom.

Crear i operar aquesta Aplicació

Els components clau d’aquesta Aplicació són creats i operats directament pel Titular utilitzant els programes informàtics enumerats més a baix.

WordPress (autoallotjat) (aquesta Aplicació)

Aquesta Aplicació és creada i operada pel Titular mitjançant un programari de CMS (Sistema de Gestió de Continguts) denominat WordPress.

Dades Personals tractats: Dades comunicades durant l’ús del servei; Dades d’ús.

Estadístiques

Els serveis continguts en aquesta secció permeten al Titular monitorar i analitzar el trànsit web i poden ser utilitzats per a rastrejar el comportament de l’Usuari.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 és un servei d’anàlisi web prestada per Google LLC o per Google Ireland Limited, depenent de com gestioni el Titular el tractament de Dades, (“Google”). Google utilitza les Dades recollides per a rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació, per a preparar informes de les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.

Google pot utilitzar les Dades recollides per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa de publicitat.

En Google *Analytics 4, les adreces IP s’usen en el moment de la recollida i després es descarten abans que les Dades es registrin en qualsevol centre de dades o servidor. Els Usuaris poden obtenir més informació consultant la documentació oficial de Google.

Dades Personals tractats: Dades d’ús.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitatOpt Out; Irlanda – Política de privacitatOpt Out.

Funcions d’Informes Publicitaris de Google Analytics

Google Analytics en aquesta Aplicació té activades les Funcions d’Informes Publicitaris, que recullen informació addicional de la cookie DoubleClick (activitat web) i les IDs de publicitat del dispositiu (activitat en l’aplicació). Això permet al Titular analitzar Dades específiques de comportament i interessos (Dades de trànsit i Dades d’interacció dels Usuaris amb la publicitat) i, si estan habilitats, Dades demogràfiques (informació sobre edat i gènere).

Els Usuaris poden inhabilitar l’ús de les cookies per part de Google en la seva Configuració d’anuncis.

Dades Personals tractats: diferents classes de Dades, segons s’especifica en la Política de Privacitat del servei; identificadors únics de dispositiu per a publicitat (ANEU de publicitat de Google o IDFA, per exemple); Rastrejadors.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitatOpt Out; Irlanda – Política de privacitatOpt Out.

Google Analytics (Universal Analytics)

Google Analytics (Universal Analytics) és un servei d’anàlisi web prestada per Google *LLC o per Google Ireland Limited, depenent de com gestioni el Titular el tractament de Dades, (“Google”). Google utilitza les Dades recollides per a rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació, per a preparar informes de les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.

Google pot utilitzar les Dades recollides per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa de publicitat.

Dades Personals tractats: Dades d’ús; Rastrejadors.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitatOpt Out; Irlanda – Política de privacitatOpt Out.

Google Analytics (Universal Analytics) amb adreça IP anonimitzada

Google Analytics (Universal Analytics) és un servei d’anàlisi web prestada per Google LLC o per Google Ireland Limited, depenent de com gestioni el Titular el tractament de Dades, (“Google”). Google utilitza les Dades recollides per a rastrejar i examinar l’ús d’aquesta Aplicació per a preparar informes de les seves activitats i compartir-los amb altres serveis de Google.

Google pot utilitzar les Dades recollides per a contextualitzar i personalitzar els anuncis de la seva pròpia xarxa de publicitat.

Aquesta integració de Google Analytics anonimitza la seva adreça IP. Funciona abreujant les adreces IP en els Estats membres de la Unió Europea o en altres Estats membres de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Només en casos excepcionals s’enviarà l’adreça IP completa per a ser abreujada a un servidor de Google situat als EUA.

Dades Personals tractats: Dades d’ús; Rastrejadors.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitatOpt Out; Irlanda – Política de privacitatOpt Out.

Informes de dades demogràfiques i d’interessos de Google Analytics

Informes de dades demogràfiques i d’interessos de Google Analytics és una funció d’elaboració d’informes publicitaris de Google que facilita Dades demogràfiques i d’interessos dins de Google Analytics per a aquesta Aplicació (s’entén per dades demogràfiques les Dades sobre edat i gènere).

Els Usuaris poden inhabilitar l’ús de les cookies per part de Google en la seva Configuració d’anuncis.

Dades Personals tractats: identificadors únics de dispositiu per a publicitat (ANEU de publicitat de Google o IDFA, per exemple); Rastrejadors.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitatOpt Out; Irlanda – Política de privacitatOpt Out.

Gestió de contactes i enviament de missatges

Aquest tipus de serveis permeten gestionar una base de dades d’adreces de correu electrònic, números de telèfon o una altra informació de contacte per a comunicar-se amb l’Usuari.

També és possible que aquests serveis recullin dades relatives a la data i l’hora en les quals l’Usuari va visualitzar el missatge, així com sobre les interaccions de l’Usuari amb aquest missatge, com ara clicar en enllaços inserits en el missatge.

Mailchimp (Intuit Inc.)

Mailchimp és un servei de gestió de correu electrònic i d’enviament de missatges prestat per Intuit Inc.

Dades Personals tractats: Dades comunicades durant l’ús del servei.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat.

Gestió d’Etiquetes

Aquest tipus de servei ajuda el Titular a gestionar les etiquetes o scripts que es necessiten en aquesta Aplicació de forma centralitzada.

Això suposa que les Dades dels Usuaris passen a través d’aquests serveis, la qual cosa pot derivar en la retenció d’aquestes Dades.

Google Tag Manager

Google Tag Manager és un servei de gestió d’etiquetes prestat per Google LLC o per Google Ireland Limited, depenent de com gestioni el Titular el tractament de Dades.

Dades Personals tractats: Dades d’ús.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat; Irlanda – Política de privacitat.

Gestió de les sol·licituds d’assistència i contacte

Aquest tipus de serveis permeten a aquesta Aplicació gestionar les sol·licituds d’assistència i contacte rebudes via correu electrònic o per altres mitjans, com el formulari de contacte.

Les Dades Personals tractats dependran de la informació proporcionada per l’Usuari en els missatges i dels mitjans utilitzats per a la comunicació (per exemple adreça de correu electrònic).

Mailchimp Inbox (Intuit Inc.)

Mailchimp Inbox és un servei de gestió d’assistència i feedback prestat per *Intuit Inc.

Dades Personals tractats: contingut de l’usuari; Dades d’ús; adreça de correu electrònic.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat.

Interacció amb plataformes de recollida de dades i altres tercers

Aquest tipus de serveis permet als Usuaris interactuar amb plataformes de recollida de dades o altres serveis directament des de les pàgines d’aquesta Aplicació amb la finalitat d’emmagatzemar i reutilitzar dades.

En cas que s’instal·li un d’aquests serveis, és possible que aquest reculli Dades d’Ús i de navegació relatius a les pàgines en les quals estigui instal·lat, encara que els Usuaris no utilitzin activament el servei.

Widget de Mailchimp (Intuit Inc.)

El widget de Mailchimp és un servei que permet interactuar amb el servei de gestió d’adreces de correu electrònic i enviament de missatges de Mailchimp prestat per The Rocket Science Group LLC.

Dades Personals tractats: cognom(s); adreça de correu electrònic; nom; número de telèfon.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat.

Optimització i distribució del trànsit

Aquest tipus de serveis permeten a aquesta Aplicació distribuir els seus continguts a través dels servidors situats en diversos països i d’optimitzar el rendiment d’aquesta.

Les Dades Personals tractats dependran de les característiques i les modalitats d’implementació d’aquests serveis, que per la seva pròpia naturalesa filtren les comunicacions entre aquesta Aplicació i el navegador de l’Usuari.

Tenint en compte la naturalesa distribuïda d’aquest sistema, és difícil determinar la localització exacta a la qual es transfereixen els continguts que poden contenir Dades Personals de l’Usuari.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare és un servei d’optimització i distribució de trànsit prestat per Cloudflare Inc.

La modalitat d’integració de Cloudflare preveu que filtri tot el trànsit d’aquesta Aplicació, això és, les comunicacions entre aquesta Aplicació i el navegador de l’Usuari, permetent no obstant això la recollida de dades estadístiques sobre aquesta Aplicació.

Dades Personals tractats: diferents classes de Dades, segons s’especifica en la Política de Privacitat del servei.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat.

jsDelivr (jsdelivr.com)
jsDelivr és un servei d’optimització i distribució de trànsit prestat per jsdelivr.com.

Dades Personals tractats: Dades d’ús.

Lloc de tractament: Polònia – Política de privacitat.

Registre i autenticació prestats directament per aquesta Aplicació
En registrar-se o autenticar-se, l’Usuari permet que aquesta Aplicació li identifiqui i li doni accés als serveis dedicats. Les Dades personals es recullen i emmagatzemen únicament per a fins de registre o identificació. Només es recullen les Dades necessàries per a la prestació del servei sol·licitat pels Usuaris.

Registre directe (aquesta Aplicació)
L’Usuari es registra emplenant el formulari de registre i proporcionant les seves Dades Personals directament a aquesta Aplicació.

Dades Personals tractats: cognom(s); adreça de correu electrònic; nom.

Visualitzar continguts de plataformes externes
Aquest tipus de serveis permeten visualitzar continguts allotjats en plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta Aplicació i interactuar amb aquests.
Aquest tipus de serveis pot recopilar dades de trànsit web per a les pàgines en les quals estiguin instal·lats fins i tot en cas que l’Usuari no els utilitzi.

Google Fonts
Google Fonts és un servei de visualització de famílies tipogràfiques prestat per Google LLC o per Google Ireland Limited, depenent de com gestioni el Titular el tractament de Dades, que permet a aquesta Aplicació incorporar tals continguts en les seves pàgines.

Dades Personals tractats: Dades d’ús; Rastrejadors.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat; Irlanda – Política de privacitat.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )
Font Awesome és un servei de visualització de famílies tipogràfiques prestat per Fonticons, Inc. que permet a aquesta Aplicació incorporar tals continguts en les seves pàgines.

Dades Personals tractats: Dades d’ús; Rastrejadors.

Lloc de tractament: els EUA – Política de privacitat.

Política de Cookies
Aquesta Aplicació utilitza Rastrejadors. Per a obtenir més informació, els Usuaris poden consultar la Política de Cookies.

Més informació per als usuaris
Base jurídica del Tractament

El Titular podrà tractar les Dades Personals de l’Usuari, si es compleix una de les següents condicions:

 • Quan els Usuaris hagin donat el seu consentiment per a una o més finalitats específiques. Avís: A l’empara de diverses legislacions diferents, el Titular podrà estar autoritzat a tractar les Dades Personals fins que l’Usuari s’oposi a això (“opció de no participació”), sense necessitat de consentiment o de qualsevol altra base jurídica. Tanmateix, això no serà aplicable quan el tractament de les Dades Personals estigui subjecte a la normativa europea en matèria de protecció de Dades Personals;

 • Quan l’obtenció de Dades sigui necessària per al compliment d’un contracte amb l’Usuari i/o qualsevol altra obligació precontractual d’aquest;

 • Quan el tractament sigui necessari per al compliment d’una obligació legal d’obligat compliment per part de l’Usuari;

 • Quan el tractament estigui relacionat amb una tasca executada en interès públic o en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular;

 • Quan el tractament sigui necessari amb la finalitat d’un interès legítim perseguit pel Titular o un tercer.


En qualsevol cas, el Titular està a la seva disposició per a definir les bases jurídiques específiques que s’apliquen al tractament i en particular, si l’obtenció de les Dades Personals és un requisit contractual o estatutari o un requisit necessari per a formalitzar un contracte.

Més informació sobre el temps de retenció
Tret que s’indiqui el contrari en el present document, les Dades Personals seran tractats i conservats durant el temps necessari i per a la finalitat per la qual han estat recollits i podran conservar-se durant més temps degut a una obligació legal pertinent o sobre la base del consentiment dels Usuaris.

Per tant:

 • Les Dades Personals recollits per a la formalització d’un contracte entre el Titular i l’Usuari hauran de conservar-se com a tals fins a en tant aquest contracte s’hagi formalitzat per complet.

 • Les Dades Personals recollits en legítim interès del Titular hauran de conservar-se durant el temps necessari per a complir amb aquesta finalitat. Els Usuaris poden trobar informació específica relacionada amb l’interès legítim del Titular consultant les seccions rellevants del present document o contactant amb el Titular.

El Titular podrà conservar les Dades Personals durant un període addicional quan l’Usuari presti el seu consentiment a tal tractament, sempre que aquest consentiment continuï vigent. A més, el Titular estarà obligat a conservar Dades Personals durant un període addicional sempre que es precisi per al compliment d’una obligació legal o per ordre que procedeixi de l’autoritat.

Una vegada acabat el període de conservació, les Dades Personals hauran d’eliminar-se. Per tant, els drets d’accés, modificació, rectificació i portabilitat de dades no podran exercir-se una vegada hagi expirat aquest període.

Els drets dels Usuaris
Els Usuaris podran exercir uns certs drets respecte al tractament de Dades per part del Titular.

En particular, els Usuaris tenen dret a fer el següent, en la mesura en què ho permeti la llei:

 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Els Usuaris tenen dret a retirar el seu consentiment quan l’haguessin concedit amb anterioritat per al tractament de les seves Dades Personals.

 • Objecció al tractament de les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a oposar-se al tractament de les seves Dades si aquest tractament es duu a terme conformement a una base jurídica diferent del consentiment.

 • Accés a les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a conèixer si les seves Dades seran tractades pel Titular, a obtenir informació sobre uns certs aspectes del tractament, a més d’obtenir una còpia de les Dades objecte del tractament.

 • Verificar i sol·licitar la modificació. Els Usuaris tenen dret a verificar l’exactitud de les seves Dades i sol·licitar que els mateixos s’actualitzin o corregeixin.

 • Limitar el tractament de les seves Dades. Els Usuaris tenen dret a limitar el tractament de les seves Dades. En aquest supòsit, el Titular només tractarà les seves Dades amb la finalitat d’emmagatzemar-los.

 • Esborrar o eliminar les Dades Personals. Els Usuaris tenen dret a obtenir la supressió de les seves Dades per part del Titular.

 • Rebre les seves Dades i transferir-los a un altre responsable. Els Usuaris tenen dret a rebre les seves Dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, si fos tècnicament possible, al fet que es transmetin els mateixos a un altre responsable sense cap impediment.

 • Posar una reclamació. Els Usuaris tenen dret a posar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Els Usuaris també tindran dret a conèixer les bases legals de les transferències de Dades a l’estranger, inclòs a qualsevol organització internacional que es regeixi pel Dret Internacional Públic o que estigui formada per dos o més països, com l’ONU, i a conèixer les mesures de seguretat preses pel Titular per a salvaguardar les seves Dades.

Detalls sobre el dret d’oposició al tractament

Quan el tractament de les Dades Personals sigui d’interès públic, en l’exercici de competències oficials atorgades al Titular o amb motiu d’un interès legítim del Titular, els Usuaris podran oposar-se a aquest tractament explicant un motiu en relació amb la seva situació particular per a justificar la seva objecció.

Els Usuaris han de saber, no obstant això, que en cas que les seves Dades Personals siguin tractats amb finalitats de màrqueting directe, poden oposar-se en qualsevol moment a tal tractament, de manera gratuïta i sense necessitat de justificació. Quant l’Usuari s’oposi al tractament per a fins de màrqueting directe, les Dades Personals no podran continuar sent tractats per a tals fins. Per a saber si les Dades Personals dels Usuaris estan sent tractats pel Titular per a fins de màrqueting directe, els Usuaris hauran de consultar les seccions rellevants del present document.

Com exercir aquests drets

Qualsevol sol·licitud per a exercir els drets de l’Usuari pot dirigir-se al Titular a través de les dades de contacte facilitats en el present document. Aquestes sol·licituds seran tramitades pel Titular sense cap cost i el Titular respondrà a elles tan aviat com li sigui possible i sempre dins del termini d’un mes, proporcionant als Usuaris la informació exigida per la llei. El Titular comunicarà qualsevol rectificació o supressió de Dades Personals o limitació del tractament, a cada destinatari, si és el cas, al qual se li hagin comunicat les Dades Personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. A sol·licitud dels Usuaris, el Titular els informarà sobre aquests destinataris.

Informació addicional sobre la recollida de Dades i el seu tractament

Defensa jurídica

Les Dades Personals de l’Usuari podran ser utilitzats per a la defensa jurídica del Titular davant un tribunal o en les fases judicials prèvies a un possible plet derivat de l’ús inapropiat d’aquesta Aplicació o dels Serveis relacionats.

L’Usuari declara conèixer que el Titular pot ser requerit per les autoritats públiques a fi de revelar Dades Personals.

Informació addicional sobre les Dades Personals de l’Usuari

A més de les informacions contingudes en aquesta política de privacitat, aquesta Aplicació podrà proporcionar a l’Usuari informació addicional i contextual relativa a Serveis específics o a la recollida i tractament de les Dades Personals.

*Log del sistema i manteniment

Per motius relatius al funcionament i manteniment, aquesta Aplicació i qualsevol altre servei, proporcionat per tercers, que s’utilitzi, podrà recollir un registre del sistema; és a dir, arxius que registrin la interacció amb aquesta Aplicació i que puguin contenir Dades Personals, com ara l’adreça IP de l’Usuari.

Informació no continguda en aquesta política de privacitat

Es podrà sol·licitar en qualsevol moment informació addicional sobre la recollida i el tractament de les Dades Personals al Titular. La informació de contacte s’indica a l’inici del present document.

Modificació de la present política de privacitat

El Titular es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment, notificant-lo als Usuaris a través d’aquesta pàgina i, si pot ser, a través d’aquesta Aplicació i/o de ser tècnica i legalment possible notificant directament als Usuaris, en cas que el Titular compti amb la informació de contacte necessària a tal fi. Es recomana encaridament que revisin aquesta pàgina amb freqüència, prenent com a referència la data de l’última actualització indicada al final de la pàgina.

En el cas que els canvis afectessin els activitats de tractament realitzades sobre la base del consentiment de l’Usuari, el Titular haurà d’obtenir, si fos necessari, el nou consentiment de l’Usuari.

Definicions i referències legals
Dades Personals (o Dades)
Constitueix una donada personal qualsevol informació que, directa, indirectament o en relació amb una altra informació – incloent un número d’identificació personal – permeti identificar a una persona física.

Dades d’Ús
Les informacions recollides de manera automàtica per aquesta Aplicació (o per serveis de tercers utilitzats per aquesta Aplicació), podran incloure: els adreces IP o noms de domini dels ordinadors utilitzats per l’Usuari que és connecti a aquesta Aplicació, els adreces URI (Uniform Resource Identifier), l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per a realitzar la sol·licitud al servidor, els dimensions de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric indicant l’estat de la resposta del servidor (resultat satisfactori, error, etc.), el país d’origen, els característiques del navegador i del sistema operatiu utilitzats pel visitant, els diverses coordenades temporals de la visita (per exemple, el temps de permanència en cadascuna dels pàgines) i els detalls relatius a l’itinerari seguit dins de l’Aplicació, amb especial referència a la seqüència de pàgines consultades, als paràmetres relatius al sistema operatiu i a l’entorn informàtic de l’Usuari.

Usuari
L’individu que utilitzi aquesta Aplicació, qui, tret que s’indiqui el contrari haurà de coincidir amb l’Interessat.

Interessat
La persona física a la qual és refereixen els Dades Personals.

Encarregat del Tractament (o Encarregat)
La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que processi els Dades Personals en nom del Responsable del Tractament, descrita en la present política de privacitat.

Responsable del Tractament (o Titular)
La persona física o jurídica, administració pública, agència o qualsevol altra institució, que actuant en solitari o conjuntament amb uneixes altres, determini els finalitats i els mesuris del tractament dels Dades Personals, incloent-*hi els mesuris de seguretat relatives al funcionament i a l’ús d’aquesta Aplicació. Tret que s’especifiqui el contrari, el Responsable del Tractament és el Titular d’aquesta Aplicació.

Aquesta Aplicació
El mitjà a través del qual s’han recollit i tractat els Dades Personals de l’Usuari.

Servei
El servei proporcionat per aquesta Aplicació, tal com és descriu en els definicions i referències legals (en cas d’estar disponibles) i en aquesta pàgina o aplicació.

Va unir Europea (o UE)
Tret que s’indiqui el contrari, totes els referències fetes a la Va unir Europea en el present document inclouen tots els actuals Estats membres de la Va unir Europea i de l’Espai Econòmic Europeu.

Cookie
Els Cookies són Rastrejadors que consisteixen en petites quantitats de dades emmagatzemades en el navegador de l’Usuari.

Rastrejador
Rastrejador designa qualsevol tecnologia – p. ex. Cookies, identificadors únics, balises web, scripts incrustats, etiquetes d’entitat i creació d’empremta digital – que permet rastrejar als Usuaris, per exemple, accedint a informació o emmagatzemant-la en el dispositiu de l’Usuari.

Informació legal
Aquesta política de privacitat es refereix només a aquesta Aplicació, tret que s’indiqui el contrari en el present document.

Última revisió: 10 octubre 2023

iubenda allotja aquest contingut i únicament recull les Dades Personals que siguin estrictament necessaris per a prestar aquest servei.

Scroll to top
TOP
Please turn to portrait for a better experience

Please turn to portrait
for a better experience